picThoạt đầu bạo hành gia đình chỉ đề cập đến việc bạo hành về thể chất như bị đánh đập, bạc đãi. Nhưng hiện nay bạo hành gia đình được định nghĩa rộng rãi hơn bao gồm không những bạo hành về thể chất nhưng còn liên hệ đến tâm lý, tình dục, và cả kinh tế nữa.

Wednesday, February 22, 2017

Triển lãm và cầu nguyện cho Formosa tại Sydney

pic

Tiến Sĩ Hà Cao Thắng (SBS)
ByPhan Bách
Chủ nhật cuối tuần nầy 26/2/2017, CDNVTD-NSW có 2 sinh hoạt đáng lưu ý.

Triển lãm thông tin và hình ảnh vụ Formosa, tại Freedom Plaza ở Cabramatta lúc 10 giờ sáng. có văn nghệ phụ diễn.

Thắp nến cầu nguyện tại Paul Keating Park ở Bankstown vào lúc 7 giờ 30 tối.

Ông Hà Cao Thắng. Chủ Tịch CDNVTD/NSW cho SBS Việt Ngữ biết thêm chi tiết.

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>