Wednesday, February 22, 2017

Triển lãm và cầu nguyện cho Formosa tại Sydney

pic

Tiến Sĩ Hà Cao Thắng (SBS)
ByPhan Bách
Chủ nhật cuối tuần nầy 26/2/2017, CDNVTD-NSW có 2 sinh hoạt đáng lưu ý.

Triển lãm thông tin và hình ảnh vụ Formosa, tại Freedom Plaza ở Cabramatta lúc 10 giờ sáng. có văn nghệ phụ diễn.

Thắp nến cầu nguyện tại Paul Keating Park ở Bankstown vào lúc 7 giờ 30 tối.

Ông Hà Cao Thắng. Chủ Tịch CDNVTD/NSW cho SBS Việt Ngữ biết thêm chi tiết.

No comments :

Post a Comment

“Bảo lãnh hôn phu-hôn thê khác bảo lãnh vợ chồng thế nào?"

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>