Saturday, July 15, 2017

Những loại ghế mà Tàu + Việt cộng sợ hãi

pic

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>