Wednesday, July 12, 2017

Mẹ Nấm và đám chư hầu Tàu

pic


No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>