Tuesday, July 4, 2017

Khủng bố ở Vĩnh Phú

pic

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>