Monday, June 12, 2017

Tước quốc tịch Việt để thay quốc tịch Tàu

pic

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>