Tuesday, June 13, 2017

Một cánh tay vươn lên hàng vạn cánh tay vươn lên

pic

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>