picBăng rôn in hình ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh chụp tháng 8/2014, tại Hà Nội.

Thursday, May 11, 2017

Tình đồng chí trong hang Pắc Pó

pic

Đinh La Thăng: tội phạm kinh tế lên làm phó trùm kinh tế trung ương!

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>