Monday, May 29, 2017

Oan hồn Nguyễn Hữu Tấn theo chân Phúc Mỹ du

pic

No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>