Tuesday, May 9, 2017

Dự đoán bí thư thành ủy thành Hồ

pic

Theo một số thông tin loan truyền, trong ngày bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng sẽ loan báo việc luân chuyển ông Nguyễn Thiện Nhân về lại Sài Gòn đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy, thay thế cho ông Đinh La Thăng vừa bị trung ương kỷ luật.

Tin tức cũng cho hay, mặc dù bị ra khỏi Bộ Chính Trị, ông Đinh La Thăng vẫn được giữ chức Ủy viên trung ương, và được rút về Hà Nội làm Phó trưởng ban kinh tế trung ương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, 64 tuổi, hiện là Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân có học vị Tiến sĩ, và từng có thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trước khi được rút Hà Nội làm Bộ trưởng giáo dục, rồi Phó thủ tướng chính phủ.


No comments :

Post a Comment

“Bảo lãnh hôn phu-hôn thê khác bảo lãnh vợ chồng thế nào?"

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>