Saturday, March 11, 2017

Cái kết có hậu!!!

pic

Thấy bọn khốn hành hạ đánh đập dân lành, ai nấy đều đau lòng, tức giận.


No comments :

Post a Comment

“Bảo lãnh hôn phu-hôn thê khác bảo lãnh vợ chồng thế nào?"

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>