picMột số thành viên tham dự Tĩnh Hội Họp Mặt Dân Chủ 2017 tổ chức tại Đại Học CSU Long Beach.

Saturday, March 11, 2017

Cái kết có hậu!!!

pic

Thấy bọn khốn hành hạ đánh đập dân lành, ai nấy đều đau lòng, tức giận.


No comments :

Post a Comment

HINH
pic Tại sao phải giết TT Ngô Đình Diệm?
Mặc Lâm, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>